Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Köping-Kolsva OK logga

Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Städning av KOLF-stugan

Här kommer årets fördelning av städveckor för KOLF-stugan. Som allt arbete är det lättare när man delar på uppgiften.

Stugan lämnas städad till nästa på listan och på listan i Kolf-stugan bockar man för sig.
Oftast räcker 1 översyn/städning under sin period. Under sommaren ingår gräsklippning.

Helena Holmberg är uthyrare och har nyckel om någon inte har tel 073-6871932.

Skriv upp dina veckor i almanackan. Byt med någon om inte veckan passar.

Frågor: Macke 070-639 44 10.

Ansvariga för städning, vecka:
1-2 Landqvist, 070-639 44 10
3-4 Holmberg, 070-632 76 03
5-6 Tomas Lagesson, 070-573 90 71
7-8 Pernilla Einan 070-316 78 41
9-10 Tomas/Stig Törnkvist, 073-052 04 75
11-12 Jocke Sandberg, 070-551 65 48
13-14 Karin Profors 070-605 97 11
15-16 Bo Lindkvist/Mats Kåberg, 070-650 01 85/070-291 48 09
17-18 Toven, 070-544 94 88
19-20 Frank och Marie Larsson, 073-080 90 44
21-22 Ola Lindholm, 073-568 65 25
23-24 Walle/Wadman, 076-102 36 22/070-786 89 26
25-26 Celander/Vikström, 070-286 21 89
27-28 Kenneth/Pelle 070-863 92 84/076-851 87 46
29-30 Landqvist, 070-639 44 10
31-32 Owe Eek, 070-535 93 98
33-34 Marcus och Sandra, 070-234 86 99
35-36 Lindgren/Gustafsson, 076-553 11 41
37-38 Göran Welen, 070-400 80 30
39-40 Charlotte Enarsson, 070-303 26 66
41-42 Pernilla/Benneth Klemets, 070-532 96 76
43-44 Linderborg/Birken, 070-645 57 82
45-46 John Enarsson, 073-674 47 98
47-48 Karin Elgh, 070-251 59 53
49-50 Alf Lindberg, 076-104 09 61
51-52