Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Köping-Kolsva OK logga

Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Rättigheter och skyldigheter

I Köping-Kolsva OKs rättigheter och skyldigheter är ett komplement till föreningens stadgar och här finns information om exempelvis avgifter, ersättningar, försäkringar och skyldigheter. Är det någon fråga som du undrar över men inte hittar svar på så kontakta styrelsen. 

0.1. I detta dokument avser ”orienteringstävling” tävling i någon av de fyra grenar som ingår i SOFTs verksamhet (Orienteringslöpning, Moutainbikeorientering, Skidorientering och Precisionsorientering)

0.2. När hänvisning görs till ”hemsidan” är det klubbens hemsida (www.kkok.se) som avses.

1.1. Betalas senast 30 april. Medlem som inträder efter september månad betalar avgift från och med följande år.
1.2. Till och med det år medlem fyller 20 år, är medlemsavgiften 250 kr/år
1.3. Från och med det år medlem fyller 21 år, är medlemsavgiften 500 kr/år
1.4. Familjeavgift för medlemmar som tillhör samma familj, betalar 1000 kr/år. Detta gäller t o m det år barnen fyller 20 år.
1.5. Träningsmedlem är exempelvis med och tränar med klubben samt nyttjar IKW-stugan och KOLF-stugan för ombyte och bastu, men tävlar inte för klubben, betalar 250 kr/år. Föreningens försäkring gäller.
1.6. Stödmedlem är medlem som aldrig under året deltar i tävlings- eller träningssammanhang eller på något sätt utnyttjar föreningens ekonomiska resurser, betalar 100 kr/år. Föreningens försäkring gäller ej.
1.7. Utländska löpare som kommer och tävlar under året, betalar en reducerad medlemsavgift på 250 kronor.

2.1. Medlem betalar själv avgifter till löpartävlingar, cykeltävlingar eller liknande arrangemang.
2.2. Anmälningsavgifter för orienteringstävlingar under vår- och höstsäsong faktureras klubben. Medlem betalar 50 kr per orienteringstävling och klubben resterande del av ordinarie anmälningsavgift.
2.3. Medlem betalar själv tilläggsavgift vid efteranmälan, samt övriga tilläggssavgifter från arrangören, undantaget VPT-tävlingar där klubben står för tilläggsavgiften. Medlem ska dock i möjligaste mån undvika efteranmälan.
2.4. Vid direktanmälan ska medlem begära att avgiften faktureras klubben.
2.5. Anmälningsavgift för sommartävlingar (1 juni – 31 juli) betalas av medlem. Om tävlingen ingår i SM, Elitserien eller Swedish League så betalar klubben del av anmälningsavgiften, som under vår- och höstsäsong.
2.6. Anmälningsavgift för närtävlingar, som t.ex. veterantävlingar, julserien och västmanlandsserien betalas av medlem.
2.7. Egenavgifter för tävlingar under vår- och höstsäsong samt avgifter för efteranmälan och ej start faktureras medlem i slutet av vår- och höstsäsongen.
2.8. Vid anmälan till sommartävlingar skall avgiften snarast sättas in på klubbens konto.
2.9. Vid fullföljd tävling i O-ringen Elit-klass återbetalas avgift motsvarande högst ordinarie startavgift (gäller ej E2).
2.10. Startavgifter i utländska tävlingar betalas av medlem men kan i samråd med tränare och styrelse i speciella fall ersättas.

3.1. Anmälan till tävling görs via Eventor.

4.1. Medlem som anmäler sig till tävling men av någon anledning inte startar, är alltid skyldig att återbetala anmälningavgiften till klubben. Undantagna är medlemmar t o m juniorklass som upp till tre tillfällen per år slipper betala anmälningsavgiften vid ej start. Dock ska man generellt inte anmäla sig till tävling om tvivel om deltagande kan uppstå. Betalning se 2.6
4.2. Medlem som har anmält sig till olika klubbaktiviteter, exempelvis resa, tävling, läger och där klubben gjort ekonomiska utlägg för vederbörande, skall vid utebliven medverkan återbetala 50 procent av den kostnad som klubben betalat. Undantag kan göras vid uppvisande av sjukintyg.

5.1. Rankingavgiften betalas av klubben.

6.1. Till större tävlingar samordnar ibland klubben resorna. När så inte är fallet uppmanas medlemmarna ta kontakt med varandra för samåkning.

7.1. Generellt utgår ingen reseersättning i samband med tävling och träning.
7.2. Bidrag till resa och logi i samband med landslagstest, SM, Elitserien och Silva League betalas i samråd med tränare och styrelse.
7.3. Bidrag för ”externa” läger godkänns i samråd med tränare och styrelse.

8.1. Varje tisdag från kl.17.30 är det träning för alla vid IKW-stugan i Köping.
8.2. Teknikträningar och övriga träningar i klubben finns i det träningsprogram som är uppgjort och delges på hemsidan.
8.3. Träningsbidrag betalas ut till speciella ändamål, exempelvis träningsresor. Medlem får själv söka träningsbidrag.

9.1. Medlem betalar själv den utrustning han/hon behöver i verksamheten. Dock kan utrustning subventioneras av klubben efter särskilt beslut av styrelsen.
9.2. Tävlingsdräkter och klubboveraller köps normalt via klubbens webshop. Klubbkläder kan även finnas att köpa hos klädansvarig i mån av lager.

10.1. Alla aktiva medlemmar skall ställa upp på den fördelning av arbetsuppgifter som klubben gör, exempelvis städning av klubbstugan och tävlingsarrangemang.
10.2. Medlem, som deltar i tävling där klubben betalar avgiften, skall använda klubbdräkt.
10.3. Medlem godkänner att foton som tas på orienteringstävling och träning samt övriga sociala arrangemang i klubben kan komma att publiceras på hemsidan, sociala medier och i lokal press.

11.1. Alla som representerar klubben i tävlingssammanhang skall vara registrerade och betalande medlemmar. Att vara registrerad innebär att medlemmen godkänner att namnet publiceras på internet i resultatsammanhang.
11.2. Medlem som erbjudits utbildningsplats och tackat ja, skall vid eventuell frånvaro utan att meddela klubben, återbetala 50 procent av utbildningskostnaden.

11.3. Alla kostnader som berör verksamheten och som ev. skall betalas av klubben, måste godkännas av respektive verksamhetsansvarig eller kassören, innan inköpet görs. Ej godkända kostnader betalas av den enskilde medlemmen.

11.4. För att koras till klubbmästare måste det finnas minst två startande i klassen. Ungdom kan koras till klubbmästare även om det bara är en startande i klassen.

11.5. KM-tävlingarna är öppna för alla men kan bara vinnas av den som tävlar för KKOK.

12.1. Alla aktiva medlemmar är försäkrade genom svenska orienteringsförbundet i Folksam. Se SOFT:s hemsida för mer information. Kontaktperson i klubben för försäkringsfrågor är kassören. OBS! Var noga med att spara kvitton på utlägg vid ev skada.

13.1. Aktuell information om klubbens verksamhet ges främst via hemsidan.

14.1. Klubbstugan i Kolsva kan bokas genom uthyrning-, bokningsansvarig, se hemsidan.
14.2. Klubbstugan kan hyras för aktiviteter utanför klubbverksamhet. Uppgift om hyresbelopp lämnas vid bokningen. Finns även på hemsidan. Aktiv medlem får dock använda stugan utan kostnad en gång per år för privat bruk.

15.1. Prenumerera gärna på bingolotter för att stödja klubbens verksamhet. Gå in på bingolottos hemsida och anmäl er.
15.2. Köp gärna kläder från Ullmax webshop och välj KKOK från listan över föreningar som kan få stöd från köpet.
15.3. Svenska Spel sponsrar svensk idrott genom ”Gräsroten”. Välj gärna KKOK som ”min förening” vid köp av spel och lotter så får klubben en större summa från Svenska Spel.