Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Köping-Kolsva OK logga

Köping-Kolsva Orienteringsklubb

Bli medlem

Vill du bli medlem i KKOK. Skicka ett e-postmeddelande till info@kkok.se med namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress samt vilken typ av medlemskap som önskas. Ange ”Bli medlem” i ämnesraden. Därefter lägger vi in dig i medlemsregistret och du får information om betalning och annat att tänka på som nybliven medlem.

Medlemsavgift betalas senast 30 april. Medlem som inträder efter september månad betalar avgift från och med följande år.
– Ungdom*: 250 kronor.
– Vuxen: 500 kronor.
– Familj**: 1000 kronor.
– Träningsmedlem***: 250 kronor.
– Stödmedlem****: 100 kronor.
Uppge namn vid betalning.
Insättes på bankgiro: 306-8749

* Ungdom räknas upp till och med 20 år.
** Två vuxna samt ungdomar upp till och med 20 år.
*** Träningsmedlem är exempelvis med och träna och nyttjar klubbens faciliteter men tävlar ej för klubben. Klubbens försäkring gäller.
**** Stödmedlem är medlem som aldrig under året deltar i tränings- eller tävlingssammanhang eller på annat sätt nyttjar föreningens resurser.